ELS NOSTRES SERVEIS


L´activitat principal de SOLVETIA SL és la construcció i el manteniment integral de tot tipus d´immobles i d´instal.lacions industrials i/o comercials, tant en obra pública com privada, diversificant el tipus de construcció en diferents seccions:

  • Edificació
  • Rehabilitació
  • Obra Civil
  • Manteniment